بیمه ویژه

بورس Archives - بیمه ویژه

- بار
نماد یک شرکت بیمه‌ای در تالار شیشه‌ای سبز پوش شد

نماد یک شرکت بیمه‌ای در تالار شیشه‌ای سبز پوش شد

بیمه ویژه، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۰.۲۷ درصد اختصاص یافت. بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه کوثر و سامان بود که ۰.۰۱ بود. بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی باران با افزایش ۳ […]

- بار
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به باران رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به باران رسید

بیمه ویژه، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۰.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که ۰.۲۷ درصد ریخت. بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۴.۰۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه کوثر و دی بود که ۰.۰۱ بود. بیشترین رشد قیمت سهام […]

- بار
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به حکمت صبا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به حکمت صبا رسید

بیمه ویژه، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۲.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۶۹ درصد ریخت. بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۳.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سامان بود که ۰.۰۱ بود. بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر […]

- بار
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به ما رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به ما رسید

بیمه ویژه، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۲.۴۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۱.۲۱ درصد ریخت. بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۳.۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه کوثر، تجارت نو و معلم بود که ۰.۰۲ بود. بیشترین […]

- بار
بورس یکی از گزینه‌های مهم سرمایه گذاری صنعت بیمه است

بورس یکی از گزینه‌های مهم سرمایه گذاری صنعت بیمه است

بیمه ویژه، بهاره تاجرباشی، “سیدمحمد آسوده” در گفت و گو با بیمه ویژه، گفت: بازار سرمایه یکی از گزینه های مهم سرمایه گذاری است. وی ،با بیان اینکه شرکت های بیمه ای درتمام دنیا باید بخش بزرگی از منابع خودرا دربورس سرمایه گذاری کنند، افزود: این ضرورت در شرایط تورمی بیشتر می شود زیرا بورس نقدینگی مناسب تری دارد و اگر سهام درست خریداری شود با اقتصاد کشور حرکت می کنند. مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی […]

- بار
سهام شرکت‌های بیمه‌ای مورد توجه افراد ریسک گریز است

سهام شرکت‌های بیمه‌ای مورد توجه افراد ریسک گریز است

یک کارشناس بازار سرمایه، اظهارکرد: شرکت‌های بیمه‌ای به واسطه مسئولیت‌هایی که در جهت بازپرداخت دیون ناشی از ایفای تعهدات بیمه‌ای دارند، سرمایه گذاری نقد شونده‌ای انجام می‌دهند یعنی در دارایی‌های بلند مدت و غیرمولد سرمایه گذاری نمی‌کنند. بیمه ویژه، بهاره تاجرباشی، “فردین آقا بزرگی” درگفت و گو با بیمه ویژه، گفت: عمده استقبالی که روی صنایع و شرکت های بورسی می شود به میزان اصلاح قیمتی که در 6 ماهه دوم سال داشتند بر می […]

- بار
‌بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به نوین رسید

‌بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به نوین رسید

بیمه ویژه، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۱.۷۳درصد اختصاص یافت. بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با کاهش ۱.۴۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۰۱ درصد ریخت. بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۵۷ درصد اختصاص یافت و کمترین […]

- بار
‌بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به رازی رسید

‌بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به رازی رسید

بیمه ویژه، بهاره تاجرباشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۰.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۶۱ درصد ریخت. بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۱.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۰۱ درصد ریخت. بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در […]

- بار
سه بانک بورسی چه مقدار از سهام دو شرکت بیمه‌ای را درو کردند؟

سه بانک بورسی چه مقدار از سهام دو شرکت بیمه‌ای را درو کردند؟

درراستای کاهش تصدی‌هاو واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های مختلف ازجمله در شرکت‌های پالایشی، هپکو،سرمایه‌گذاری ملی، بیمه‌های البرز،امین، ایران‌خودرو و ایران ترانسفو،درمجموع مقرر شد ۴۳ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان از باقیمانده سهام دولت در این شرکت‌ها به صورت نقد و اقساط به سه بانک‌ حاضر در بورس یعنی تجارت، صادرات و ملت واگذار شود. بیمه ویژه، بهاره تاجرباشی، بیشترین سهام واگذار شده از ناحیه دولت به بانکها از بعد ریالی،مربوط به بانک صادرات به ارزش […]

- بار
‌بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به معلم رسید

‌بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به معلم رسید

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۱.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۱۳ درصد ریخت. بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۱.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که ۰.۳۶ درصد ریخت.  بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در […]