بیمه ویژه

دسته‌بندی نشده Archives - بیمه ویژه

- بار
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به ما رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به ما رسید

بیمه ویژه، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۲.۴۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۱.۲۱ درصد ریخت. بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۳.۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه کوثر، تجارت نو و معلم بود که ۰.۰۲ بود. بیشترین […]

- بار
تاکید مدیرعامل بیمه ایران برصیانت از اموال و ‏مولد سازی سرمایه های شرکت

تاکید مدیرعامل بیمه ایران برصیانت از اموال و ‏مولد سازی سرمایه های شرکت

در بازدید مجید بختیاری از ساختمانهای تحت تملک بیمه ایران عنوان شد:‏ تاکید مدیرعامل بیمه ایران برصیانت از اموال و ‏مولد سازی سرمایه های شرکت مدیرعامل بیمه ایران در بازدید از ساختمان های تحت تملک خالی و تعدادی از شعب در حال باز ‏سازی و نوسازی متعلق به بیمه ایران در تهران بر ضرورت حفظ و صیانت از اموال و دارایی های ‏شرکت به عنوان سرمایه های ملی کشور و لزوم مولد سازی سرمایه های […]