گریه ناگهانی گوینده نيوز درون پخش زنده تلویزیون +فیلم
۱۴ام دی ۱۳۹۶ کلیپ

اقبال الکلبوسی”گوینده نيوز و خبرنگار وب سايت ای تونس، هنگامی که مشغول اجرای نرم افزار زنده بود ناگهان یاد همکارش عبدالخالق السعداوی گوینده نيوز ورزشی و مدیر شبکه ورزش تونس افتاد که چند روز قبل به علت بیماری جان خود را از دست داده بود.

 همان طور که می دانید این اولین باری نیست که گویندگان، مجریان یا حتی بازیگران کشورهای مختلف درون نرم افزار زنده کنترل خود را از دست می‌دهند و موجب حیرت بینندگان می شوند، به هر حال این موضوع درون نرم افزار های زنده اجتناب ناپذیر بوده و هست


مطالب پیشنهادی