منظره ای که درون خیابان سبب ترس و تعجب تمامي شد! + فیلم
۲۹ام آذر ۱۳۹۶ کلیپ

تصاویر ضبط شده یک موتورسوار درون کشور تایلند، لحظه دویدن چند اسب درون خیابان های این کشور را نشان می دهد. این اسب ها که با سرعت زیادی درون حال حرکت درون یکی از بزرگراه ها هستند، مشخص نیست که به چه علت درون بین ماشین ها و موتورسیلکت ها تردد می کنند اما این منظره حسابی رانندگان تایلندی را ترسانده بود و اين ها با مراقبت زیادی سعی درون آسیب نرساندن به این حیوانات درون هنگام رانندگی دارند


مطالب پیشنهادی