مجری شبکه من و تو نیز مجبور به تعریف از سردار سلیمانی شد + فیلم
۶ام دی ۱۳۹۶ کلیپ

 يکی  از مجری های شبکه «من و تو» درون نرم افزار زنده به عملکرد خوب و تحسین برانگیز سپاه پاسداران وسردار سلیمانی برای حفظ مرزها کشور و جنگ با داعش اعتراف کرد.

مجری شبکه  ضد انقلاب من و تو که با یکی از بینندگان نرم افزار بر سر اهمیت سپاه پاسداران مشغول بحث و جدل بود، با وجود تلاش برای تخریب این نهاد، ناچار به اعتراف درون مورد نقش سردار قاسم سیلمانی و تمجید از خدمات ارزشمند او شد.


مطالب پیشنهادی