لبخند جنجالی دختر شجاع فلسطینی درون دادگاه اسرائیلی ها + فیلم
۵ام دی ۱۳۹۶ کلیپ

درون تصویری که از عهد التمیمی، دختر فلسطینی درون شبکه های اجتماعی منتشر شده هست، وی درون میان نظامیان اسرائیلی داخل سالن دادگاه به چشم می خورد و نظامیان می کوشند تا مانع صحبت کردن او شوند. درون این فیلم، صدای زنی شنیده می شود که عهد را چند بار صدا می زند و از او می پرسد:حالت چطور هست؟ سپس یک وکیل زن به او نزدیک می شود و با صدایی آهسته با دختر گفتگو می کند.
درون حالی که نظامیان اسرائیلی می کوشند صدای او را قطع کنند عهد با لبخند پاسخ می دهد: خدا را شکر… خوبم.
این ویدیو درون چند روز گذشته دقت جهانیان را به خود جلب کرده و هزاران نفر درون شبکه های مجازی با این دختر فلسطینی اعلام همبستگی کرده و با هشتگ «#عهد _ التمیمی» با افتخار از او نام برده اند.
درون سحرگاه سه شنبه گذشته و به صورت پنهانی، اشغالگران به منزل خانواده باسم التمیمی یورش بردند و دخترش عهد و بعد هم مادر و دخترعموی او را را بازداشت کردند. علت بازداشت، تلاش عهد برای بیرون کردن نظامیان از حیاط منزل شان درون طول رویارویی هایی بود. او به صورت دو نظامی اسرائیلی سیلی زد و آنها را از حیاط خانه بیرون کرد دوربین ها این صحنه را ثبت کرده اند.


مطالب پیشنهادی