شیوه ناپسند پدربزرگ برای مراقبت از نوه هایش/فیلم
۱ام دی ۱۳۹۶ کلیپ

یک پدربزرگ درون چین هنگام بردن ۳ نوه خردسالش به مهد کودک مدام دچارترس هست که مبادا هنگام عبور از خیابان برای یکی از آنها حادثه ای پیش بیاید.

این مرد میانسال برای جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی با بستن یک بند به گردن کودکان آنها را کنترل می کند تا آنها ناگهان به وسط خیابان نروند و خودرویی با آنها برخورد نکند.

از نظر مادر بچه‌ها، این اقدام پدربزگ کاملا توجیه شده هست اما کاربران بسیار از تماشای این ویدئو به خشم آمدند زیرا از نگاه آنها این رفتار شایسته یک انسان نیست و برای کنترل حیوانات از این ابزار دسترس می شود.


مطالب پیشنهادی