سولنالدو بهتر هست یا رونالدو. رقابتی حساس بر سر کسب توپ طلا سال
۲۱ام آذر ۱۳۹۶ کلیپ

دريافت این ویدیو

حجم ۵ مگابایت

 

رونالدوی پرتغالی یا سولنالدوی هندی؟ توپ طلای امسال از اين کیست؟

 

سولنالدو بهتر هست یا رونالدو

 

داستانک امروز | موضوع انشا <ازدواج را توصیف کنید> (طنز)

پیش بابایی می روم و از او می پرسم: «ازدواج چیست؟»، بابایی هم گوشم را محکم می پیچاند و می گوید: «این فضولی ها به تو نیومده، هنوز دهنت بوی شیر میده، از این به بعد هم دیگه توی خیابون با دخترای همسایه ها لی لی بازی نمی کنی، ورپریده!»، متوجه حرف های بابایی و ربط آنها به سوالم نمی شوم، بابایی می پرسد: «خب حالا واسه چی می خوای بدونی ازدواج یعنی چی؟!»، درون حالی که درون چشم هایم اشک جمع شده هست می گویم: «بابایی بهتر نیست اول دلیل سوالم رو بپرسید و بعد بکشید؟»

سولنالدو بهتر هست یا رونالدو

بابایی با چشمانی غضب آلوده می گوید: «نخیر! از اونجایی که من سلطان خانه هستم و توی یکی از داستان ها شنیدم سلطان جنگل هم همین کار رو می کرد و ابتدا می کشید و سپس تحقیقات می کرد، درون نتیجه من همین روال را ادامه خواهم …» بابایی همانطور که داشت حرف می زد یک دفعه بیهوش روی زمین افتاد، باز هم مامانی با ملاقه سر بابا رو مورد هدف قرار داده بود، این روزها مامان به خاطر تمرین های مستمر اش درون روزهای آمادگی اش به سر می بره و قدرت ضربه و هدفگیری اش خیلی خوب شده، ملاقه با آنچنان سرعتی به سر بابایی اصابت کرد که با چشم مسلح هم دیده نمی شد.

مامانی اعلام کرد: «درون مورد چی صحبت می کردین که باز بابات جو گیر شده بود و می اعلام کرد سلطان خونه هست؟»، و من جواب دادم: «درون مورد ازدواج»، مامانی اخم هایش توی همدیگه رفت و ماهیتابه رو برداشت و به سمت بابایی که کم کم داشت بهوش می یومد قدم برداشت، مامانی همونطور که به سمت بابایی می یومد اعلام کرد: «حالا می خوای سر من هوو بیاری؟! داری بچه رو از همین الان قانع می کنی که یه دونه مامان کافی نیست؟! می دونم چکارت کنم!»، مامانی این جمله رو اعلام کرد و محکم با ماهیتابه به سر بابایی زد و بابایی دوباره بیهوش شد.

بعد از بیهوش شدن بابایی، مامان ازم خواست کل جریان رو براش توضیح بدم، من هم گفتم که موضوع انشا این هفته مون اینه که «ازدواج را توصیف کنید.»، بابایی که جديد بهوش اومده بود اعلام کرد: «خب خانم اول تحقیق کن، بعد مجازات کن کله ام داغون شد!»، و مامانی هم اعلام کرد: «منم مثل خودت و اون آقا شیره عمل می کنم، عیبی داره؟!»، بابایی به ماهیتابه که هنوز توی دستای مامانی بود نگاهی کرد و اعلام کرد: «نه! حق با شماست!»، مامانی اعلام کرد: «توی انشات بنویس تمامي ی مردها سر و ته یه کرباس هستند!»

بابابزرگ که گوشه ی اتاق نشسته بود و داشت با کانال های ماهواره ور می رفت و هی شبکه عوض می کرد متوجه صحبت های ما شد و اعلام کرد: «نوه ی گلم! بیا پیش خودم برات انشا بگم!»، مامانی هم اعلام کرد: «آره برو پیش بابابزرگت، با هشت ازدواج موفق و دوازده ازدواج ناموفقی که داشته می تونه توضیحات خوبی برات درون مورد ازدواج بگه!»

سولنالدو بهتر هست یا رونالدو

پیش بابابزرگ می روم و بابابزرگ می گوید: «ازواج خیلی چیز خوبی هست، و انسان باید ازدواج کند … راستی خانم معلمتون ازدواج کرده؟ چند سالشه؟ خوشـ …»، بابابزرگ حرف هایش تمام نشده بود که این بار ملاقه ای از طرف مامان بزرگ به سمت بابابزرگ پرتاب شد، ولي چون مامان بزرگ هدفگیری اش مثل مامانی خوب نیست ملاقه به سر من اصابت کرد. به حالت قهر دفترم رو جمع می کنم و پیش خواهرم می روم، نمی دانم چرا با گفتن موضوع انشا درون چشمان خواهرم اشک جمع می شود، و وقتی دلیل اشک های خواهرم رو می پرسم می گوید: «کمی خس و خاشاک رفت توی چشمم!»، ولي من هر چی دور و برم رو نگاه می کنم نشانی از گرد و خاک نمی بینم، به خواهرم می گویم: «تو درون مورد ازدواج چی می دونی؟» و خواهرم باز اشک می ریزد…

ما از این انشا نتیجه می گیریم بحث درون مورد ازدواج خیلی خطرناک هست زیرا امکان دارد ملاقه یا ماهیتابه به سرمان اصابت کند، این بود انشای من، با تشکر از اهالی خانه که درون نوشتن این انشا به من کمک کردند!!!

سولنالدو بهتر هست یا رونالدو

با ما هـــــــمـــــــراه باشيد
www.comerline.com


مطالب پیشنهادی