سوتی مجری العربیه نرم افزار زنده را به هم ریخت +فیلم
۴ام دی ۱۳۹۶ کلیپ

درون یکی از نرم افزار های زنده شبکه العربیه دو یک مجری زن و مرد درون حال اجرا بودند که ناگهان اتفاقی موجب به هم ریختن نرم افزار شد.

مجری زن یک کودک خردسال را درون آغوش گرفته بود و همکارش کنار او درون حالی که به دوربین نگاه می کرد، خواست که دست دختر بچه را بگیرد اما چون نگاهش به جای دیگر بود، به طور اتفاقی دستش به دست مجری زن خورد.

به دنبال این اتفاق این دو مجری شدیدا خنده‌شان گرفت به طوری که تا آخر نرم افزار هرچه سعی کردند دیگر کنترل رفتارشان ممکن نبود.

گفتنی هست؛ این خنده‌های غیرقابل کنترل همین طور ادامه داشت تا درون نهایت ضبط نرم افزار برای لحظاتی متوقف شد.


مطالب پیشنهادی