سحر قریشی با انتشار این ویدئو حمایت خود را از زنان نوازنده اعلام کرد
مطالب پیشنهادی