خنده ناگهانی گویندگان نيوز از اتفاقی درون پشت صحنه+فیلم
۱۰ام دی ۱۳۹۶ کلیپ

درون شبکه خبری لبنان، “نوال بری” و “نادین کفوری” گویندگان نيوز این شبکه، درون حال خواندن نيوز ظهرگاهی بودند که ناگهان دیدن یک صحنه موجب خنده “نوال بری” شد.

نادین کفوری که علت خنده های همکارش را می دانست، سعی داشت باتسلط کامل خواندن خبرها را ادامه بدهد اما او هم مانند “نوال بری” کنترل خود را از دست داد و هردو به صورت علنی شروع به خندیدن کردند.

با وجود اینکه درون فیلم علت خندیدن ناگهانی این دو گوینده مشخص نیست اما وبسایت”عرب الیوم “دلیل این اتفاق را سقوط یک شیء و زمین خوردن خنده دار یکی از عوامل پشت صحنه اعلام کرد.


مطالب پیشنهادی