حمله عجیب سه زن نقابدار به مرد بی دفاع+ فیلم
۲۳ام دی ۱۳۹۶ کلیپ

درون یکی از محله های استان دقهلیه مصر سه زن که با برقعه صورت خود را پوشانده بودند بر سر اختلافات خانوادگی مردی را با حمله ناگهانی خود غافلگیر کردند.

درون میان درگیری همسر یکی از زنان نیز به کمک آنها آمد و مرد نگون بخت را تا حد بیهوش شدن کتک زدند، درون همین حین همسایگان درون صحنهدرگیری حاضر شدند و قربانی را از مخمصه نجات دادند.

بنابراين از تحقیقات ماموران کاشف به عمل آمد که این نقشه هجوم ناگهانی به یک اختلاف بزرگ بر سر ارث و میراث مربوط بوده هست.


مطالب پیشنهادی