این مرد با مذاب جوشان دست هایش را می شوید + فیلم عجیب
۱۳ام دی ۱۳۹۶ کلیپ

درون این ویدئو مشاهده می کنید که یک کارگر کوره های مذاب که به نظر می رسد اهل کشورهای آسیای شرقی هست، حسابی با فلزات مذاب خو گرفته هست. او دستکش هایش را درون می آورد و دست هایش را از مواد مذابی که از یک محفظه جاری هست عبور می دهد و این کار آسیبی به دست های او وارد نمی کند. هر چند مشخص نیست این شیرین کاری او به علت شناخت زیاد از مواد مذاب هست یا حقه ای ساده پشت این ماجرا پنهان هست


مطالب پیشنهادی