اینجا بهشت خدا روی زمین هست؛ پسرهای معلول ذهنی و جسمی خوش خنده ای که با دیدن شان منقلب می شوید/ آسایشگاه فرزندان من
۲۵ام بهمن ۱۳۹۶ کلیپ

از جشن و پایکوبی بیماران یک آسایشگاه روانی تا خواننده مشهوری که درون شب عروسی این زوج، غافلگیرشان کرد/قسمت دوم جشن عروسی یک دختر و پسر معلولی که عشق شان از کهریزک پا گرفت


مطالب پیشنهادی