انصراف شهاب حسینی از بازی درون شهرزاد!
۲۴ام آذر ۱۳۹۶ کلیپ

انصراف شهاب حسینی از شهرزاد , ساخت فصل چهارم «شهرزاد» منتفی به نظر می رسد.

تصویربرداری مجموعه «شهرزاد۳» مدتی هست که به پایان رسیده هست.

این درون حالی هست که پیش از این عنوان شده بود قرار هست که تا پایان بهمن ماه تصویربرداری ادامه پیدا کند.

اما درون سکوت خبری حدود ۲۰ روز پیش به کار خود پایان داد.

از طرفی پیش از این که زمزمه هایی از ساخت فصل چهارم این مجموعه به گوش می رسید،

گویا یا نبود شهاب حسینی ممکن هست ساخت فصل چهارم منتفی شود. حال باید منتظر بود

و دید که فصل چهارم بدون حضور شهاب حسینی کلید می خورد و یا کارگردان از خیر فصل چهارم این مجموعه می گذرد!

علت انصراف شهاب حسینی از شهرزاد ۴

زندان قصر یکی از لوکیشن هایی بود که این اواخر گروه درون اين مستقر بودند. طبق شنیده ها قرار ایت که داستان فصل سوم بدون هیچ برش زمانی درون ادامه فصل دوم باشد. هنوز زمان توزیع فصل سوم مشخص نیست، اما قرار هست که بنابراين از کامل شدن قسمت های بسیاری از فصل سوم، وارد بخش توزیع شود.


مطالب پیشنهادی