اتفاقی غیرمنتظره برای خبرنگار ورزشی درون پخش زنده از زمین فوتبال+ فیلم
۲۵ام بهمن ۱۳۹۶ کلیپ

شبکه “RTL” درون حال پخش مسابقه فوتبال بود که ناگهان برای خبرنگارش اتفاق جالبی افتاد و موجب خنده او و تماشاگران نرم افزار شد.

این خبرنگار با جدیت تمام مشغول گفته جزئیات بازی بود که ناگهان یکی از بازیکنان با ضربه کاری خود به توپ، او را سورپرایز کرد.

با وجود اینکه میان صحبتهای این جوان، توپ محکم از پشت به سرش برخورد کرد، تمرکز خود را از دست نداد و همانطور به کارش ادامه داد.

ضربه کاری بازیکن فوتبال به سر گزارشگر ورزشی را می بنید


مطالب پیشنهادی